--คู่มือใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัส Norton AntiVirus 2007--

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมจะโชว์จะมีหน้าต่างเตือนให้อัพเดทถ้ายังไม่ต้องการให้คลิก Cancle หลังจากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการสแกน ดังรูป

และเมื่อสแกนเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแจ้งผลการสแกน ให้คลิกที่ปุ่ม Attention Required

1.ที่กรอบสี่เหลี่ยมเลือก Excude
2.คลิกที่ Apply เพื่อกำจัดไวรัสออกไป
3.เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Finish

เมนูใช้งานที่สำคัญNorton Protection Center

จะมีเมนูย่อยสำหรับใช้งานอยู่ 3 เมนูคือ

1.Basic PC Security

-เป็นการแจ้งสถานะการทำงานในส่วนต่างๆของโปรแกรม

2.Connecting to the Internet

-เป็นฟังก์ชั่นในการสแกนอีเมล ในระหว่างการใช้งานอินเทอร์เ็น็ต

3.Transaction Security

-เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือลงทะเบียนสั่งซื้อออนไลน์

Norton AntiVirus

จะมีเมนูย่อยสำหรับใช้งานอยู่ 4 เมนูคือ

1.Tasks & Scans

เป็นคำสั่งสำหรับการสแกน มีหัวข้อย่อยดังนี้

Run a Scans จะมีหัวข้อให้เลือกคือ

-Run Full System Scan คือ การสแกนข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์
-Run Quick Scan คือ การสแกนเฉพาะไฟล์สำคัญๆเท่านั้น
-Run Custom Scan คือ การสแกนที่สามารถเลือกโฟลเดอร์หรือไฟรว์ได้

Configure a Scan เป็นการตั้งเวลาสำหรับสแกนอัตโนมัติ

Manage Qualantined Item เป็นการเข้าไปดูและจัดการไฟล์ที่ถูกกักไว้

2.Setting

-เป็นการปรับแต่งการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรม

3.Report & Statistics

-เป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่ได้ทำการสแกนไปแล้ว

4.Support

-เป็นส่วนที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในด้านเทคนิคการใช้งาน

ยังมีรายละเอียดการใช้งานอีกมากครับ สามารถเข้าไปทดลองใช้ได้ครับ ในที่นี้ขอแนะนำเฉพาะที่สำคัญเท่านั้น

โดย:katatummo


ยัอนกลับ หน้าแรก